خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

آب درمانی برای بچه فیل تایلندی

آب درمانی برای بچه فیل تایلندی
اندازه متن Aa Aa

این بچه فیل تایلندی سه ماهه بود وقتی پایش در دام گرفتار و زخمی شد. دو ماه بعد و پس از سپری کردن مراحل نخست درمان٬ روز پنجشنبه٬ آب درمانی را آغاز کرد.