خبر فوری
More about this topic

دنیای حیوانات

More articles

Petros Giannakouris
AP PIC
تحقیق تازه؛ جانداران برای چه مدت خودشان را به «موش‌مردگی» می‌زنند؟