خبر فوری
More about this topic

portugal

More articles

 مهاجم پورتو در  اعتراض به شعار نژادپرستانه زمین مسابقه را ترک کرد
انتخابات پارلمانی پرتغال؛ پیروزی دوباره حزب سوسیالیست حاکم