خبر فوری

2017-03-17

ابراز امیدواری مرکل و ترامپ به آینده روابط تجاری دو جانبه