2017-04-10

اخبار از بروکسل؛ انتقاد سازمان ملل از سیاستهای مهاجرتی مجارستان
‫پروژه روباتیک برای کمک به امدادگران در وضعیتهای اضطراری
روحانی: باید اصلاحاتی در حکومت سوریه صورت گیرد اما از طریق صندوق رای