خبر فوری

2017-04-13

گسترش برنامه مقابله با سوانح طبیعی چهار سال پس از طوفان «هایان» در فیلیپین