محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

بیش از ۵۳ درصد ایرانیان کاربر اینترنت هستند

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
بیش از ۵۳ درصد ایرانیان کاربر اینترنت هستند

عکس: مهر

مرکز آمار ایران نسبت افرادی که در داخل کشور از اينترنت استفاده می‌کنند را تا پایان سال ۱۳۹۵ خورشیدی ۵۳ و ۲۳ دهم درصد برآورد کرد.

به گزارش درگاه پایش جامعه اطلاعاتی این میزان در اسفند سال ۱۳۹۴، ۴۵ و ۳ دهم درصد بوده و به این ترتیب رشدی ۱۷ و نیم درصدی داشته است.

همچنین نسبت خانوارهایی که در ایران به اينترنت دسترسی دارند تا پایان سال گذشته خورشیدی ۶۲ و ۲۱ دهم درصد گزارش شده که در مقایسه با یک سال پیش از آن، رشدی ۱۲ درصدی را نشان می‎‌دهد. بر اساس این آمار ۶۱ و ۳۹ دهم درصد خانوارهای ایرانی کامپیوتر دارند.

در این گزارش آمده که دو نهاد مرکز آمار و سازمان فناوری اطلاعات در حال برنامه ریزی برای انجام طرح «آمارگیری برخورداری خانوارها و افراد از فناوری اطلاعات و ارتباطات» در سالجاری است.