محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

کارزار انتخابات ریاست جمهوری ایران؛ رئیسی و میرسلیم در سفر استانی

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
کارزار انتخابات ریاست جمهوری ایران؛ رئیسی و میرسلیم در سفر استانی