محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

کبوتر قاچاقچی در کویت توقیف شد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
کبوتر قاچاقچی در کویت توقیف شد