euronews_icons_loading
سگ‌های ردیاب در جست‌وجوی مفقودشدگان در چین

بدون شرح

بیش از ۲ هزار ۵۰۰ امدادگر و ۲۵ سگ ردیاب در جست‌وجوی ۹۳ تنی هستند که بر اثر وقوع یک زمین‌لرزه در استان سیچوآن چین مفقود شده‌اند. سگ‌‌های ردیاب روزانه بیش از ۱۰ ساعت در این عملیات مشارکت دارند. تاکنون سه تن نجات یافته و بیش از ۳۲۰ تن دیگر از این منطقه منتقل شده‌اند. همچنین مرگ ۱۰ تن تائید شده است.

مطالب بیشتر از بدون شرح