خبر فوری
More about this topic

امداد و نجات

More articles

وداع با پیکر پزشک فداکار ژاپنی در افغانستان
ویدئو؛ نجات معجزه‌آسای زنی در ایستگاه متروی بوئنوس آیرس