محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

ادرار کردن سگ رییس جمهور فرانسه در کاخ الیزه

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
ادرار کردن سگ رییس جمهور فرانسه در کاخ الیزه