2018-05-06

ترامپ شکستن پای جان کری در جریان مذاکرات هسته‌ای را به تمسخر گرفت
مطهری: اگر فیلترینگ تلگرام حکم حکومتی است اعلام کنید، مردم حرف رهبر را می پذیرند
روحانی: هرچقدر بخواهیم سلاح و موشک تولید می‌کنیم، به کسی ربطی ندارد