خبر فوری
euronews_icons_loading
کمک کلاغ‌ها به جمع‌ آوری ته‌سیگارها در فرانسه

شش کلاغ که به طور ویژه آموزش دیده‌اند تا ته‌سیگارها و زباله‌های کوچک را از سطح خیابان‌ها جمع آوری کنند، از هفته آینده در کار تمیز کردن پارک «پوسی دو فو» در نزدیکی شهر لیون فرانسه مشارکت خواهند داشت.

به گفتۀ پرورش دهندۀ آنها، در واقع هدف از این کار استفاده از کلاغ‌ها برای تمیز کردن پارک نیست بلکه روشی برای آموزش و جلب توجه بازدیدکنندگان به موضوع بهداشت محیط زیست است.

آموزش دهندۀ آنها برای این کار یک جعبۀ کوچک طراحی کرده است که در قسمتی از آن یک محفظه بزرگ برای انداختن ته‌سیگارها و در طرف دیگر تنقلاتی که مورد علاقۀ کلاغ‌هاست، وجود دارد .

هربار که کلاغ‌ها ته‌سیگاری را به داخل جعبه می‌اندازند، پاداشی دریافت می‌کنند و به این ترتیب انگیزۀ آنها برای تکرار این کار افزایش می‌یابد. گفته می‌شود که کلاغ‌ها خیلی زود روش این بازی را یاد گرفته‌اند.

مطالب بیشتر از بدون شرح