خبر فوری
More about this topic

حفظ طبیعت

More articles

Data Source: Sentinel Satellite/@aghakouchak
روز جهانی پاکسازی زمین؛ بزرگترین رویداد جهانی برای جمع آوری زباله