خبر فوری

2018-09-29

ولید معلم، وزیر خارجه سوریه
دیوان بین‌المللی دادگستری