خبر فوری

2019-10-27

شاهکار نقاشی یافت شده در آشپزخانۀ یک زن فرانسوی، صاحبش را میلیونر کرد
دستگاهی که زباله‌های پلاستیکی را از رودخانه‌ها جمع‌آوری می‌کند
دهمین روز اعتراضات لبنان؛ زنجیرۀ انسانی معترضان در سراسر کشور