euronews_icons_loading
ویدئو؛ معترضان هنگ‌کنگی مردی را تصور می‌کردند مخالف آن‌هاست کتک زدند

معترضان روز پنجشنبه در منطقه تجاری مرکزی در هنگ کنگ مردی را مورد ضرب و جرح قرار دادند که به نظر می‌رسید با کسانی که به خیابان‌ها برای اعتراض آمده بودند مخالفت و مقابله می‌کرد.

برخی از معترضان سعی کردند که او را از درگیری جدا کنند و در نهایت این مرد توانست در یک بانک نزدیک محل تجمع معترضان پناه بگیرد.

هنگ کنگ در هفته جاری صحنه درگیری‌های شدید میان معترضان و پلیس در خیابان‌ها و نیز در دانشگاه‌ها بود.

مطالب بیشتر از بدون شرح