euronews_icons_loading
ویروس کرونا در هنگ کنگ؛ مردم برای خرید ماسک به داروخانه‌ها هجوم بردند

در پی شیوع بیماری ناشی از ویروس کرونا در چین و سایر کشورها، مردم هنگ کنگ برای خرید ماسک به هدف جلوگیری از ابتلا به این بیماری در برابر داروخانه‌ها صف کشیدند.

تا روز جمعه ۳۱ ژانویه (۱۱ بهمن) ۱۲ مورد ابتلا به ویروس کرونا در هنگ کنگ تأیید شده است.

مطالب بیشتر از بدون شرح