euronews_icons_loading
محافظ صورت برای نوزادهای تازه متولد شده

صورت نوزادهای تازه متولد شده در بانکوک، پایتخت تایلند، وقتی که برای اولین بیمارستان را ترک می‌کنند با محافظ پلاستیکی شفاف پوشانده می شود تا از گزند ویروس کرونا در امان بمانند. مرکز پیشگیری و کنترل بیماری های آمریکا توصیه می کند تا کودکان دو سال به بالا در اماکن عمومی ماسک به صورت بزنند. کارشناسان اما استفاده از ماسک را برای نوزادهای زیر دو سال توصیه نمی کنند.

مطالب بیشتر از بدون شرح