euronews_icons_loading
پلیس هند راه کشاورزان خشمگین به دهلی را سد کرد

پلیس هند روز جمعه راه هزاران کشاورز خشمگین این کشور را که به سوی پایتخت، دهلی نو در حرکت بودند سد کرده و با گاز اشک‌آور و باتوم به آنها حمله کرد. کشاورزان معترض از روز پنجشنبه برای اعتراض به قانون جدید دولت با تراکتور و وسایل دیگر از ایالت‌های هاریانا و پنجاب به طرف دهلی نو به راه افتاده بودند. کشاورزان می‌گویند قانون جدید دولت هند با حذف نرخ ثابت و تضمینی خرید گندم، به ضرر آنها و به سود شرکت‌های واسطه تنظیم شده است.

مطالب بیشتر از بدون شرح