euronews_icons_loading
ویکتور اوربان با واکسن چینی سینوفارم در برابر کرونا واکسینه شد

ویکتور اوربان، نخست وزیر مجارستان روز یکشنبه با تزریق واکسن سینوفارم ساخت چین در برابر بیماری همه گیر «کووید ۱۹» واکسینه شد.

مجارستان اولین کشور عضو اتحادیه اروپا است که واکسن سینوفارم را که گروه دارویی ملی چین تولید کرده تائید کرده است. مجارستان استفاده از واکسن سینوفارم را از روز چهارشنبه گذشته آغاز کرد. مجارستان پیش از این به طور اضطراری استفاده از واکسن روسی اسپوتنیک را تائید کرده بود.

نخست وزیر مجارستان از منتقدان روند تائید و خرید واکسن ها در اتحادیه اروپا است.

مطالب بیشتر از بدون شرح