خبر فوری
More about this topic

ویکتور اوربان

More about this topic

مجارستان خواستار همسویی اروپا با آمریکا و اسرائیل در مواجهه با ایران شد
رئیس بانک مرکزی مجارستان: یورو یک خطای استراتژیک بود