خبر فوری
More about this topic

اعدام

More articles

از ۱۶ کنشگر حقوق دگرباشان در اوگاندا به زور آزمایش مقعدی گرفته شد
حذف مقالات پژوهشگران چینی از مجلات علمی به دلیل استفاده از اندام‌ زندانیان اعدام شده
سوریه؛ اعتصاب غذای زندانیان حما در اعتراض به حکم اعدام