euronews_icons_loading
AHMAD AL-RUBAYE

بسیاری از مناطق کشور عراق روز چهارشنبه و برای سومین بار در زمانی کمتر از دو هفته، دچار یک طوفان بزرگ از گرد و غبار شد.

این حادثه بار دیگر باعث تعطیلی موقت فرودگاه‌های بین‌المللی در بغداد و نجف شد.

بنا بر گزارش سازمان هواشناسی عراق، انتظار می‌رود که وضعیت طوفانی روز پنج‌شنبه نیز بر این کشور نیمه بیابانی حاکم باشد و گزارش‌ها از بغداد حاکی از آن است که هم اکنون تودۀ ضخیمی از غبار خاکستری و نارنجی در سراسر این شهر شناور است.

مطالب بیشتر از بدون شرح