خبر فوری
More about this topic

عراق

More articles

  عراق برای مقابله با «رشوه‌» نظارت بر گذرگاه مرزی با ایران را تشدید می‌کند
«تحریم و همه‌گیری کرونا به حمایت ایران از نیروهای نیابتی در عراق لطمه زده است»
فردوگاه بغداد عکس آرشیوی از ای پی
خیابانهای خالی بغداد
تصویر از ویدیو