خبر فوری

اروپا

خبرهای بیشتر

اروپا برنامه‌ها

اخبار بیشتر اروپا

جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا
شهر مادرید اسپانیا
he July 5, 2017 file photo shows an anti-Soros campaign reading "99 percent reject illegal migration" and "Let's not allow Soros to have the last laugh" in Budapest, Hungary.
Mediterranean Sea