خبر فوری

خبرهای بیشتر

دانش و فن برنامه‌ها

اخبار بیشتر دانش و فن

گزارش‌های یورونیوز از فضا؛ تغییر باطری‌ها در ماموریت راهپیمایی فضایی
غذاهای خاورمیانه‌ای به ایستگاه فضایی رسید
گزارش‌های یورونیوز از فضا؛ آیا در فضا زودتر پیر می‌شویم؟
آیا درک مقوله زمان برای ما در زمین و فضا متفاوت است؟
گزارش‌های یورونیوز از فضا؛ معدن‌کاوی روی مریخ و ماه با باکتری
رونمایی از فرودگر «بلو مون» و طرح بلندپروازانۀ جف بزوس برای سفر به ماه