محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

مجله هفتگی اروپا؛ رهایی از "دره اشگ"

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
euronews_icons_loading
مجله هفتگی اروپا؛ رهایی از "دره اشگ"

اروپا هنوز دو هفته پس از فاجعه چارلی ابدو در چنگال وحشت است، و این وحشت به معنی آنستکه رهبران اروپا سخت در تکاپوی وضع قوانین و مقرراتی هستند که هم محدود کننده باشد و هم آزادمنشانه و دموکراتیک…. و روز یکشنبه، یونانی ها برای انتخاب یک دولت جدید رای خواهند داد به این امید که این دولت آنها را بعد از شش سال رنج و محنت مالی، از “دره اشگ” رهایی دهد.

اینها همه در مجله هفتگی اروپا….