محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

کمیسیون اروپا استثناهای مالیاتی برای شرکتهای چند ملیتی را غیرقانونی اعلام کرد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
کمیسیون اروپا استثناهای مالیاتی برای شرکتهای چند ملیتی را غیرقانونی اعلام کرد

کمیسیون اروپا رای داده است که بر اساس قوانین اتحادیه اروپا، اقدام دولت های لوکزامبورگ و هلند در مورد قائل شدن استثناهای مالیاتی برای شرکتهای فیات و استارباکس غیر قانونی بوده است.

این اقدامات غیرقانونی در لوکزامبورگ در مدتی جریان داشته است که ژان کلود یونکر، رئیس کمیسیون اروپا در مقام نخست وزیری این کشور کوچک قرار داشته است.

مارگرت وستگر، کمیسر اتحادیه اروپا در پاسخ به این سئوال که آیا این امر آقای یونکر را در موقعیت سیاسی نامطلوبی قرار می دهد، گفت: “در مورد گذشته اظهار نظر نمی کنم. مهم این است که می توانیم با ترغیب شرکتها به پرداخت سهم مالیاتیشان، آینده را تغییر دهیم. این تنها شامل برخی شرکتها نمی شود بلکه همه موسسات را دربر می گیرد. با همکاری پارلمان اروپا و اعضای اتحادیه می توانیم به این هدف دست یابیم.”

دو سال پیش، افشا شد که دولتهای لوکزامبورگ و هلند با تخطی از قوانین اتحادیه اروپا به شرکتهای چند ملیتی از جمله آمازون استثناهای مالیاتی داده اند. لوکزامبورگ با تکذیب این اتهام گفت اینگونه استثناها در میان تمام کشورهای اتحادیه، امری معمول و قانونی است.