محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

آیا اروپا به انعطاف بیشتری نیازمند است؟

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
آیا اروپا به انعطاف بیشتری نیازمند است؟

آخرین کنفرانس سران اتحادیه اروپا در سال جاری که قرار است در روزهای پنجشنبه و جمعه در بروکسل برگزار شود، عمدتا پیرامون تقاضاهای بریتانیا برای مستثنی شدن از قوانین خدمات اجتماعی برای مهاجرین اتحادیه به بریتانیا دور می زند.

دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا، در تلاش جلب حمایت رهبران اتحادیه بویژه نخست وزیر ایتالیا ماتئو رنسی است.

روز چهارشنبه، دیوید کامرون و ماتئو رنسی، متفقا خواستار انعطاف بیشتر در قوانین اتحادیه شدند. احتمالا آقای کامرون در تلاش جلب حمایت شهروندان بریتانیا در قبال ورود بی رویه مهاجر از کشورهای فقیرتر اروپای شرقی است، و آقای رنسی در جهت اجتناب از مقرراتی که دولت او را در ارتباط با دیون بین المللی این کشور در تنگنا قرار می دهد.

سید کمال، نماینده پارلمان بریتانیا از حزب محافظه کار این کشور می گوید: “برخی از اروپایی منعطف تر و چند گونه سخن می گویند که با آن موافقم زیرا این نمایانگر این است که دنیای مدرن به انعطاف نیازمند است. در نظر گرفتن یک نظام قاطع برای اروپایی برتر، فاجعه بار خواهد بود.”

اما یک نماینده دیگر پارلمان می گوید تسلیم در مقابل خواسته های بریتانیا اتحادیه اروپا را در معرض سقوط قرار می دهد: “ما باید به اروپا به چشم قطعاتی متفاوت بنگریم که هر قطعه آن کشوری دیگر است. برخی فکر می کنند به انعطاف اقتصادی نیازمندند و برخی دیگر تغییرات اجتماعی می خواهند. روشن است که این تصویر جامع نیست، ما برای نجات اروپا به یک نهاد جامع نیازمندیم.”

گزارشگر یورونیوز می گوید: “نظر یک اروپای چند گونه تازه نیست. نمونه آن واحد پولی یورو و منطقه شنگن است. اما، تاکنون اینها مواردی استثنایی بوده اند که می رود به راه حلی معمول تبدیل شود. رهبران اروپا در تلاش متوقف کردن روندهای ناسیونالیستی این گزینه را مد نظر قرار می دهند.”