محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

اخبار از بروکسل؛ برکسیت دستور جلسه مجلس اعیان بریتانیا

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
اخبار از بروکسل؛ برکسیت دستور جلسه مجلس اعیان بریتانیا

آغاز روند بررسی لایحه شروع مذاکرات برکسیت در مجلس اعیان بریتانیا، آغاز دومین مرحله حصارکشی در مرز مجارستان با صربستان، دیدگاه الکساندر هوگ از مسئولان سازمان امنیت و همکاری اروپا درباره درگیری های شرق اوکراین و نشست وزرای محیط زیست کشورهای عضو اتحادیه اروپا، موضوعات این برنامه اخبار از بروکسل هستند.