خبر فوری
More about this topic

سیاست بریتانیا

More articles

مخالفان در غیاب جانسون از «تعلل» دولت بریتانیا در برابر کرونا انتقاد کردند
حق اقامت شهروندان اتحادیه اروپا در بریتانیا؛ مجلس اعیان با طرح جانسون مخالفت کرد
گزینه‌های مطرح برای رهبری حزب کارگر بریتانیا چه کسانی هستند؟
شکست کوربین در انتخابات بریتانیا؛ پایان رویای یک چپگرا
جرمی کوربین، رهبر حزب کارگر بریتانیا
از تاچر تا جانسون؛ محافظه کاران بریتانیا در آستانه «پیروزی کم سابقه»