خبر فوری
More about this topic

guatemala

More about this topic

گزارش تصویری: فوران آتشفشان در گواتمالا ۹۹ قربانی گرفت
Jerusalem_Dome
Teotihuacan
دولت گواتِمالا تحقیقات درباره آتش سوزی مرگبار در مرکز قربانیان تجاوز و خشونت را آغاز کرد