خبر فوری

giuseppe-verdi

وردی با اپرای «لاتراویاتا»‌ به «لااسکالا»‌ برمی‌گردد