خبر فوری

rohingyas

 نگرانی سازمان ملل از سرنوشت مهاجران روهینگیایی سرگردان در دریا
راننده سازمان جهانی بهداشت حین انتقال نمونه‌های کرونا در میانمار کشته شد