خبر فوری

turkey

کانال استانبول؛ مقاومت امام‌اوغلو در برابر بلندپروازی‌های پرهزینۀ اردوغان
دیدار اردوغان با پوتین در سوچی