خبر فوری
More about this topic

حادثه

More articles

سقوط هواپیمای مسافربری قزاقستان؛ جعبه سیاه به مسکو فرستاده شد
یک زن پناهجو روی پلی مسدود بر روی رودخانه دانوب
برق ۵۰ هزار خانه در فرانسه به دلیل «خرابکاری» قطع شد