خبر فوری
More about this topic

قحطی در آفریقا

More articles

سازمان ملل متحد: قحطی در سودان جنوبی شامل نیمی از جمعیت خواهد شد