خبر فوری
More about this topic

حمل و نقل هوایی

More articles

Fareed Khan
چین؛ فرودگاه بزرگ «داکسینگ» بمناسبت۷۰سالگی رژیم کمونیستی افتتاح می شود