خبر فوری
More about this topic

پناهجو

More articles

۱۸۰ مهاجر نجات یافته از دریای مدیترانه با شادمانی در خاک ایتالیا پیاده شدند
  Flavio Gasperini/Flavio Gasperini
پرداخت پول برای بازگرداندن داوطلبانۀ پناهجویان؛ طرح شکست‌خوردۀ اروپا
سازمان ملل: طی یک سال ۹ میلیون نفر به جمعیت آوارگان جهان افزوده شد
Kai Pfaffenbach