خبر فوری
More about this topic

بوریس جانسون

More articles

جانسون در مقابل دفتر نخست وزیری
مشاور عالی بوریس جانسون
مخالفان در غیاب جانسون از «تعلل» دولت بریتانیا در برابر کرونا انتقاد کردند
دولت بریتانیا در غیاب بوریس جانسون چگونه اداره می‌شود؟