خبر فوری
More about this topic

بوریس جانسون

More articles

مخالفان در غیاب جانسون از «تعلل» دولت بریتانیا در برابر کرونا انتقاد کردند
دولت بریتانیا در غیاب بوریس جانسون چگونه اداره می‌شود؟
بریتانیا بعد از برکسیت به محققان و دانشمندان ویزای ویژه اعطا می‌کند
حق اقامت شهروندان اتحادیه اروپا در بریتانیا؛ مجلس اعیان با طرح جانسون مخالفت کرد