خبر فوری
More about this topic

مراسم

More articles

کارناول کلن در ساعت ۱۱ و ۱۱ دقیقه روز ۱۱ ماه ۱۱
یک قرن بعد از پایان جنگ جهانی نخست؛ رهبران دنیا در پاریس