خبر فوری
More about this topic

پناهنده اقلیمی

More articles

سازمان ملل: افزایش سطح آب دریاها به جابه‌جایی ۲۸۰ میلیون نفر می انجامد
موسسه «آغوش باز»: به دلیل شرایط اضطراری در کشتی نمی توانیم به اسپانیا برویم