خبر فوری
More about this topic

بحران زیست محیطی

More articles

euronews
با لغو قرنطینه‌ها، سطح آلودگی هوا در چین بار دیگر افزایش یافت
درس‌های کرونا با مدنی؛ حس اضطرار ناشی از کرونا با حس ناشی از بحران‌ محیط زیستی متفاوت است
درس‌های کرونا با کاوه مدنی؛ کرونا فرضیه ایستایی را زیر سوال برد
درس‌های کرونا با کاوه مدنی؛ با «باخت استراتژیک» باید سراغ کرونا رفت
درس‌های کرونا با کاوه مدنی؛ وضعیت موجود شاید آرامش پیش از طوفان باشد
درس‌های کرونا با کاوه مدنی: راه‌حل قطعی وجود ندارد، نباید ناامید شد
درس‌های کرونا؛ «بدون نگرش سیستمی، انسان و جامعه محکوم به شکست است»
بیمارستان کوالاها؛ تلاش برای پرورش و نجات حیوانات از آتش سوزی‌ها