خبر فوری
More about this topic

فتح الله گولن

موضوعات داغ روز

More about this topic

Turkish police officers arrest protesters
دستگیری مظنونان به ارتباط با کودتای نافرجام ترکیه (عکس تزئینی است)
کارمند کنسولگری آمریکا در ترکیه هم چنان به اتهام جاسوسی در زندان می ماند
بازداشت ۲۴۹ کارمند وزارت خارجه ترکیه در پیوند با کودتای نافرجام
آمریکا استرداد فتح‌الله گولن به ترکیه را به عنوان حق سکوت قتل خاشقجی بررسی می‌کند
ترکیه؛ با ارتکاب چه اعمالی ممکن است سر از زندان در بیاورید؟