خبر فوری
More about this topic

فتح الله گولن

More articles

بازداشت ۲۴۹ کارمند وزارت خارجه ترکیه در پیوند با کودتای نافرجام
آمریکا استرداد فتح‌الله گولن به ترکیه را به عنوان حق سکوت قتل خاشقجی بررسی می‌کند
ترکیه؛ با ارتکاب چه اعمالی ممکن است سر از زندان در بیاورید؟