خبر فوری
More about this topic

جورج فلوید

More articles

Karina Brown
تندیس زن سیاهپوست معترض جایگزین مجسمه برده‌دار بریتانیایی شد
جورج فلوید پیش از مرگ: به مادرم و فرزندانم بگویید دوستشان دارم
 مجسمه پری کوچک دریایی در دانمارک هم «برچسب نژادپرستی» خورد
 نیویورک مجسمه تئودور روزولت را از مقابل موزه شهر برمی‌دارد
Brynn Anderson
مردم مسکو خسته از دوران قرنطیه با رفع محدودیت‌های عمومی خوشحالی خود را با حمام آفتاب جشن گرفتند
تصاویری از تظاهرات هزاران نفری ضدنژادپرستی در پاریس
AP Photo
NoComment
Protesters stand on the statue of former British Prime Minister Winston Churchill during a demonstration in Parliament Square in London on Wednesday, June 3, 2020
Susan Walsh
مگان راپینو بازیکن تیم ملی فوتبال زنان آمریکا که هنگام پخش سرود ملی زانو زده است
Rhett Butler (Clark Grable) and Scarlett O'Hara (Vivien Leigh) get a first-hand look at the Civil War