خبر فوری
More about this topic

اقتصاد آلمان

More articles

ضربه کرونا بر اقتصاد؛ آلمان خود را برای رکود اقتصادی آماده می‌کند
سایه رکود بر اروپا؛ کرونا دولت آلمان را ناگزیر از استقراض ۱۵۶ میلیارد یورویی می‌کند
مرکل زیر فشار مخالفان داخلی و خارجی؛ رکوردشکنی‌ اقتصاد آلمان دردسرساز شد
افت خرید صنعتی از آلمان؛ قدرت اقتصادی اول اروپا با «فقر تولید» روبروست