خبر فوری
More about this topic

بلندی های جولان

موضوعات داغ روز

More about this topic

سازمان همکاری‌های اسلامی؛ همسویی ایران و عربستان در مخالفت با آمریکا
 مخالفت صریح اتحادیه اروپا با رسمیت یافتن حاکمیت اسرائیل بر بلندی های جولان
جلسه شورای امنیت
وزارت خارجه آمریکا به مالکیت اسرائیل بر «بلندی‌های جولان» رسمیت داد؟
 تیراندازی ارتش اسرائیل به سوی «افرادی مسلح» در بلندی های جولان