خبر فوری
More about this topic

کنترل اسلحه

More articles

شهروندان آمریکایی‌ مالک تقریبا نیمی از اسلحه‌ جهان هستند